Na stránkách FSF dentální laboratoř s.r.o. Holasovice Vás vítají společníci a zároveň jednatelé společnosti Kristina Franková a Radomír Frank.

Nabízíme Vám zhotovení přesných, estetických a vysoce funkčních fixních a snímatelných náhrad ve stomatologické protetice s použitím nejmodernějších technologií a materiálů.

O firmě

Provoz laboratoře je zajišťován od r. 1994 v nové budově, která byla k tomuto účelu postavena a splňuje ty nejnáročnější požadavky kladené na zdravotnické zařízení.

Tým zubních techniků je veden odborným zástupcem laboratoře paní Kristinou Frankovou, která po celou dobu činnosti laboratoře sleduje vývoj nových technologií, nových materiálů a trendů ve stomatologické protetice. Tyto nové poznatky získané na seminářích a praktických školeních přenáší do laboratoře se svoji dcerou Hanou Kubínovou. Ve své činnosti se soustředíme na zhotovování náročných protetických výrobků. Přísným dodržováním pracovních postupů a přesným vypracováním Vám zajistíme kvalitní, spolehlivý a vysoce funkční protetický výrobek.Kontakt

FSF dentální laboratoř s.r.o.
Nákladní 902/63
746 01 Opava 1
Česká republika

Mob: p. Frank 777 214 121
Mob: pí. Franková 777 262 126
Mob: pí. Kubínová 777 708 907
E-mail: dentlab@fsf-dentlab.cz


Spolupracující lékař:
Mudr. Aleš Vlček
Web: www.ales-vlcek.cz


Novinky